בעל שם טוב

אור שבעת הימים מרן הבעל שם טוב הקדוש זי"ע

רבי ישראל בעל שם טוב נולד בעיירה אוקופ לאביו רבי אליעזר ולאמו מרת שרה בסביבות שנות ה'ת"נ. בעודו צעיר לימים התייתם משני הוריו. בשנים הראשונות לאחר נישואיו, שימש כמלמד תשב"ר והרבה להתבודד בשדות וביערות ולעבוד את בוראו בקדושה ובטהרה. בהיותו כבן שלושים יצא שמו של הבעש"ט כאיש קדוש ואלפים רבים החלו לנהור אחריו.

בעל התניא 1

הרה"ק רבי שניאור זלמן מליאדי בעל ה'תניא' זי"ע

רבי שניאור זלמן נולד בי"ח באלול ה'תק"ה לאביו רבי ברוך ולאמו מרת רבקה בליאזני שבמחוז ויטבסק בבלארוס. כשנולד, ערך הבעש"ט, רבו של אביו, סעודה גדולה ואמר שנשמה חדשה ירדה לעולם שתאיר את העולם בתורת הנגלה ובתורת החסידות, ומשכך נקרא "שני-אור".

מצבת קבורתו של רבי נחמן מברסלב

הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע

רבי נחמן נולד בעיירה מז'יבוז' בא' בניסן ה'תקל"ב, לאביו רבי שמחה, בנו של רבי נחמן מהורדנקא, אחד מתלמידיו הקרובים של הבעל שם טוב, ולאמו הרבנית פיגה בתה של הרבנית אדל - בתו היחידה של הבעש"ט.

אניפולי - אוהל המגיד ממזריטש ורבי זושא

הרה"ק רבי דב בער, המגיד ממעזריטש זי"ע

רבי דב בער - המגיד הגדול ממעזריטש נולד בעיירה לוקאטש לאביו רבי אברהם. בילדותו כבר ניכרו כשרונותיו הנדירים ומוחו החריף, והוא נשלח ללמוד תורה בישיבה הגדולה של רבי יעקב יהושע פאלק זי"ע בעל ה"פני יהושע" בעיר לבוב. לאחר נישואיו עבר לגור בכפר סמוך לטורטשין שם שימש כ'מגיד' והצטיין בכוח הדיבור. כשנתגלה הבעל שם טוב זי"ע, התקרב אליו ה'מגיד' והיה לתלמידו החשוב ביותר.

ברדיטשוב

הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע

רבי לוי יצחק נולד בשנת ה'ת"ק לאביו רבי מאיר ולאמו הרבנית שרה-סאשה. היה ידוע בצעירותו בכינוי העילוי מירופלב. לאחר חתונתו נסע אל המגיד ממעזריטש אצלו למד ובצילו הסתופף במשך שנים. מאוחר יותר, בתום מסע נדודים במקומות שונים עבר לעיר ברדיטשוב שבאוקראינה, שם ייסד קהילה חסידית בה כיהן כמנהיג דגול וכאב רחימאי לכל יהודי באשר הוא, עד יום פטירתו.

התולדות

תולדות יעקב יוסף

הרה"ק רבי יעקב יוסף כ"ץ זי"ע שימש כרב ודיין ולא נמנה בתחילה על עדת החסידים. בהשפעת ה'מוכיח' מפולנאה התקרב אל הבעל שם טוב זי"ע והפך לחסיד. לאחר פטירת המוכיח התמנה לאב בית הדין ורבה של פולנאה. ספרו הקדוש 'תולדות יעקב יוסף', היה ספר החסידות הראשון שראה את אור הדפוס, והוא מהווה אחד מספרי היסוד החסידיים. בכ"ד בתשרי ה'תקמ"ב הסתלק לבית עולמו וקברו נכרה בפולנאה בסמיכות למורה דרכו רבי יהודה לייב ברבי יחיאל מיכל - ה'מוכיח'.

רבי וולף קיצעס

רבי וולף קיצעס

הרה"ק רבי זאב וולף קיצעס זי"ע נולד בשנת ה'ת"ל והיה מגדולי תלמידי מרנא הבעל שם טוב זי"ע. הוא נודע כגאון עולם ובקי עצום בכל מקצועות התורה. שימש כבעל תוקע בבית מדרשו של הבעש"ט. רבי וולף השתוקק מאוד לעלות לארץ הקודש ואף החל במסע אליה, אך מסיבות שונות חזר בו. בי"ב בחשוון ה'תקמ"ח התעלה לישיבה של מעלה וקברו נכרה בצמידות לציון מורו ורבו הבעל שם טוב זי"ע במז'יבוז'.

המוכיח

המוכיח מפולנאה

הרה"ק רבי יהודה לייב זי"ע היה תלמידם של הבעל שם טוב הקדוש ושל המגיד ממזריטש זי"ע. בפקודת רבו הבעש"ט נעשה ל"מוכיח". היה מסתובב בערים ובעיירות, ומעל בימות בתי הכנסיות ובתי המדרש הטיף דברי מוסר ותוכחה, דבריו היו מיוסדים על דרך החסידות. כל שנותיו חי ופעל בפולנאה. ללא ששימש ברבנות. חלק מדרשותיו נדפסו בספרו "קול אריה". ביום כ"א טבת ה'תק"ל, נפטר המוכיח בפולנאה ושם נטמן.

רבי נתן מברסלב

רבי נתן מברסלב

הרה"ק רבי נתן שטרנהרץ זי"ע נולד בנמירוב בט"ו בשבט ה'תק"מ והיה תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב זי"ע. רבי נתן העלה על הכתב את כל המאמרים ששמע מרבי נחמן ופעל רבות להפצת תורתו של רבו. בי' בטבת ה'תר"ה נפטר רבי נתן וקברו נכרה בבית העלמין בעיירה ברסלב, שם הנהיג את צאן מרעיתו במשך עשרות בשנים. בי' בטבת ה'תר"ה נפטר רבי נתן וקברו נכרה בבית העלמין בעיירה ברסלב, שם הנהיג את צאן מרעיתו במשך עשרות בשנים.

המלאך

רבי אברהם המלאך

הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע נולד בשנת התק"א לאביו המגיד ממזריטש זי"ע והיה לאחד מתלמידיו וממשיכי מורשתו. שמו ה'מלאך' ניתן לו עקב קדושתו ופרישותו מהעולם במשך שנים, בהן התבודד בעיירה פאסטוב הסמוכה לקייב, שם חי בבדידות מבלי לראות פני איש. דברי תורתו נדפסו בספר "חסד לאברהם", עשרות שנים לאחר פטירתו בשנת ה'תרי"א. בי"ב בתשרי ה'תקל"ז התבקש לישיבה של מעלה. מנוחותו כבוד בעיירה פסטוב שבאוקראינה.

רבי זושא מאניפולי

רבי זושא מאניפולי

הרה"ק רבי משולם זושא זי"ע נולד לאביו רבי אליעזר ליפא. בשנות צעירותו נהג לצאת עם אחיו, הרבי רבי אלימלך (מליז'נסק) זי"ע, למסעות נדודים. במהלך גלותם פגשו האחים הקדושים את המגיד ממעזריטש זי"ע, והיו לתלמידיו המובהקים. הרבי רבי זושא נתמנה לאדמו"ר בעיירה אניפולי והשיב רבים לצור מחצבתם בדרכו הייחודית. בב' בשבט ה'תק"ס הסתלק ונקבר בעיירת מגוריו לצד רבו הגדול, המגיד ממעזריטש.